19 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością komunikujemy, że na skutek doraźnych, dzisiejszych negocjacji i uz-godnień uzupełniających, prowadzonych z mec. Toma-szem Krawczykiem z kancelarii praw-nej "Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy" sp. k. - mamy oficjalne potwier-dzenie, że o ile zajdzie taka potrzeba, a więc w przypadku nieuwzględnienia naszych roszczeń przez sądy krajowe - Kancelaria ta będzie nas reprezen-tować w ramach ewentualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, i co najważ-niejsze - w ramach już dotychczas uzgodnionego wynagrodzenia zasad-niczego. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez prawników kancelarii DTW, w zależności od ich uznania, czy skarga do ETPC rokuje nadzieje na sukces.

__________________________________________________

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00