31 lipca 2014 r.

Z satysfakcją informujemy, że kancelaria "Drzewiecki, Tomaszek i Wsp." sp. k. (DTW), od początku września 2014 r., rozpocznie we współpracy z SPWAG – przyjmowanie zapisów byłych klientów upadłej spółki Amber Gold sp. z o. o., do grupy powództwa przeciwko Skarbowi Państwa, o odszkodowanie.

W związku z informacją o nieprawomocnym odrzuceniu pozwu o ustalenie odpowie-dzialności Skarbu Państwa za szkody poniesione przez grupę byłych klientów Amber Gold, wniesionego przez kancelarię prawną "Chałas i Wspólnicy" sp.k., informujemy że prawnicy kancelarii DTW planują przyjąć odmienną konstrukcję prawną pozwu i strategię prowadzenia sprawy od tej która, jak sądzimy na podstawie doniesień medialnych – zos-tała przyjęta we wszczętej już sprawie. W ocenie prawników DTW, oparcie pozwu na wyp-racowanej przez nich koncepcji, rokuje istotne szanse na przyjęcie go przez sąd do roz-poznania w ramach postępowania grupowego oraz – na zasądzenie odszkodowania od SP

Szczegółowe informacje o koncepcji powództwa grupowego; informacje o tym, jakie roszczenia mogą być rozpatrywane w ramach planowego powództwa, jak również informacja o warunkach finansowych uczestnictwa w grupie, zostaną przedstawione na specjalnie w tym celu utworzonej podstronie DTW – w drugiej połowie sierpnia 2014 r. 

Zainteresowanych zapraszamy także na stronę internetową kancelarii prawnej „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp. k. (DTW): www.dt.com.pl/

Link do "Aktualności": http://www.dt.com.pl/index.php?mod=aktualnosci&lang=pl 

Po wejściu na stronę "Aktualności", proszę kliknąć w pasek: "Powództwo zbiorowe przeciwko Skarbowi Państwa, w związku z aferą Amber Gold. 31-07-2014". 
       

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00