WAŻNA INFORMACJA:

W związku z prowadzoną akcją zbierania nieformalnych "składek", czy też "dotacji", na tak zwanym "AG Forum" - niniejszym informujemy, że "akcja" ta nie ma absolutnie niczego wspólnego z działalnością naszego stowarzyszenia "Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold". Dochodzenie jakkolwiek nazywanych wpłat na wspomnianym forum internetowym - w żaden sposób nie jest powiązane z funkcjonowaniem naszego stowarzyszenia, jego działalnością regulaminową, czy też wewnątrzorganizacyjną. Proszę pamiętać, że wpłaty, do których "zachęcają" administratorzy prywatnego forum internetowego, o którym mowa - w żaden sposób nie są równoważne ze składkami regulaminowymi, wnoszonymi na rzecz naszej organizacji poszkodowanych.

Pragniemy też stanowczo podkreślić, że prywatne "AG Forum" (kiedyś integracyjne), NIE JEST platforma porozumiewawczą SPWA. Jedyną stroną naszego stowarzyszenia jest ta, na którą w tej chwili spoglądasz. Obecnie funkcjonuje ona już pod dwoma adresami:

www.pwag.pl oraz www.ambergoldwierzyciele.pl

Oczywiście, każdy ma pełne prawo należeć do jakiego chce forum, i serdecznie witamy osoby, które zechcą odwiedzić naszą stronę i brać udział w dyskusji na niej, a także przyłączyć się do stowarzyszenia. Jednak prosimy Państwa, nie mylcie inicjatywy z AG Forum z naszym stowarzyszeniem. W tej chwili jedyna zarejestrowana organizacja skupiająca osoby poszkodowane w aferze AG to właśnie stowarzyszenie PWAG, na stronie którego Państwo się znajdujecie.

 

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00