Ważna informacja dla nowych użytkowników:

       Kiedy się Państwo rejestrujecie wypełniacie takie pola jak:

       Pełna nazwa, użytkownik, hasło, e-mail. Pełna nazwa użytkownika, oznacza Wasze imię i nazwisko, a pole "użytkownik" oznacza Wasz login i jak chcecie być widziani na forum. Proszę pamiętajcie o tym! Gdy napiszecie odwrotnie, to do momentu, gdy ktoś z administratorów Wam tego nie zmieni musicie się logować pełnymi danymi inaczej w ogóle się nie zalogujecie! Proszę pamiętajcie o tym.
 

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00