11 października 2014 r.

Liczba skierowanych do kancelarii DTW, zgłoszeń osób zainteresowa-nych udziałerm powództwie przeciw SP, przekroczyła już "setkę". Kance-laria zweryfikowała pozytywnie, doku-menty 82 osób, do których wysłano spersonalizowane umowy i oświad-czenia o przystąpieniu do grupy. Kancelaria jest jeszcze w posiadaniu sporej ilości Państwa dokumentacji depozytowej z Amber Gold, która spłynęła w ciągu ostatnich trzech dni, a nowe zgłoszenia i nowe dokumenty – wciąż napływają. Dlatego można już bezpiecznie założyć, ze w połowie przyszłego tygodnia – liczba osób, do których Kancelaria wyśle dokumenty do podpisu, wyraźnie przekroczy 100.

Suma roszczeń przekroczyła 11 mln zł, co oznacza, że udział uczestnika, w opłacie od pozwu, wynosi <0,9% od kwoty roszczenia cząstkowego. WPS mogłaby być większa, a udział własny niższy... i dążymy do tego, chociaż należy sobie zdać sprawę z tego, że rola DTW jest tu mocno ograniczona. W zasadzie wszystko zależy tu, po pierwsze – od osób, które jak najszybciej powinny dopełnić wszel-kich formalności, związanych z pod-pisaniem i odesłaniem dokumentów oraz dokonać stosownej wpłaty, i po drugie – od osób, które zdecydują się jeszcze na przystąpienie do Grupy.

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00