Linki do Panoramy, w której wspomniano o śledztwie finansowym zrobionym przez firmę Ernst & Young względem Amber Gold. Pada też informacja o naszym stowarzyszeniu.

Link