Jesteśmy osobami poszkodowanymi w aferze Amber Gold, które zainwestowały swoje pieniądze rzeczonej firmie. W wyniku poważnych zaniechań przez państwo polskie i braku kontroli finansowej nad firmą Amber Gold, która powinna być kontrolowana przez odpowiednie do tego instytucje, straciliśmy powierzone tej firmie oszczędności. Teraz, działając wspólnie zamierzamy je odzyskać, poprzez ich dochodzenie w legalny i najbardziej dla nas skuteczny sposób. Są wśród nas osoby mieszkające w różnych stronach Polski, kobiety i mężczyźni, osoby młodsze i starsze. Co nas łączy to gorycz wspólnej straty, ale i chęć podjęcia wspólnych działań celem odzyskania naszych pieniędzy. Wierzymy, że zjednoczeni razem, w jedną działającą grupę, w jedno stowarzyszenie, jesteśmy o wiele silniejsi, niż gdyby każdy z nas działał pojedynczo. Zapraszamy do przyłączenia się do nas wszystkie osoby poszkodowane w aferze Amber Gold. Nie ma znaczenia, czy już ktoś z Państwa prowadzi jakieś postępowanie sądowe w którejś z kancelarii adwokackich, czy nie. Wspólnie możemy lepiej się wspierać, wymieniać opinie i dążyć do jak najlepszego rezultatu w odzyskaniu naszych pieniędzy.

Przyłącz się do nas już dzisiaj!

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00