KOMUNIKATY KANCELARII W SPRAWIE POWÓDZTWA PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA

 

Komunikat nr 5

4 listopada 2014 r.

 

TYLKO PRZYSTĄPIENIE PRZED ZŁOŻENIEM POZWU W SĄDZIE, MOŻE ZAGWARANTOWAĆ UDZIAŁ W SPRAWIE

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy prawnej – jedynie przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu (co wymaga dopełnienia formalności z tym związanych przed 21 listopada 2014 r.) gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń b. Klientów spółki Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa.

Natomiast osoby, które złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy już po wniesieniu pozwu muszą się liczyć z ryzykiem takiej wykładni ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zgodnie z którą ich roszczenia ulegną przedawnieniu zanim – w ramach postępowania z powództwa zbiorowego – stanie się możliwe przerwanie okresu przedawnienia

Powody takiego stanu rzeczy są następujące:

Dochodzone w ramach naszego pozwu roszczenia ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym Prokuratura wykonała swój ustawowy obowiązek i postawiła zarzuty związane z działalnością spółki Amber Gold, tj. w sierpniu 2015 r.

Czynność podjęta przed sądem w celu dochodzenia roszczeń przerywa bieg przedawnienia. Zatem bieg przedawnienia roszczeń tych osób, które przyłącza się do grupy przed złożeniem pozwu zostanie przerwany przez złożenie pozwu, które nastąpi na pewno przed sierpniem 2015 r. (planowane jest na przełom lat 2014 i 2015).

Natomiast odnośnie osób, które przyłączą się do grupy już po złożeniu pozwu w sądzie – istnieją wątpliwości interpretacyjne, co do tego, w którym momencie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia ich roszczeń. Według jednej z interpretacji zawartej w komentarzu do ustawy (której nie podzielamy, ale którą należy brać pod uwagę), przerwanie biegu przedawnienia wobec tych osób nastąpi dopiero z chwilą, gdy reprezentant grupy przedstawi sądowi wykaz osób, które przystąpiły do grupy, przy czym sąd może stać na stanowisku (którego także nie podzielamy, ale którego również nie można wykluczyć), że takie przedstawienie wykazu może nastąpić skutecznie dopiero po prawomocnym przyjęciu sprawy do rozpoznania w ramach postępowania grupowego.

Prawomocne postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania z pewnością nie zapadnie zaś przed sierpniem 2015 r., czyli przed terminem przedawnienia roszczeń. Po jego upływie zaś nie będzie już możliwości przerwania biegu przedawnienia. 

Powyższe oznacza, że osoby, które przystąpią do grupy po złożeniu pozwu w sądzie, muszą się liczyć z taką wykładnią ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w myśl której ich roszczenia będą mogły podlegać oddaleniu jako przedawnione.

Przed powyższym ryzykiem przedawnienia chroni tylko przyłączenie się do grupy powództwa – przed złożeniem pozwu, czyli w terminie do 21 listopada 2014 r.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz z zespołem Kancelarii DTW 

______________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat nr 4

30 października 2014 r.

 

POTWIERDZAMY FAKT WYBORU REPREZENTANTA GRUPY POWÓDZTWA PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpowszechnianymi w korespondencji e-mailowej przez pana Janusza Ślęzaka (pełniącego funkcję reprezentanta grupy w powództwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa, związanym ze sprawą Amber Gold, w której pełnomocnikami reprezentanta są prawnicy z kancelarii Baker McKenzie), nieprawdziwymi informacji, jakoby pan Rafał Drobnik „podszywał się” pod reprezentanta grupy w postępowaniu, które prowadzi nasza kancelarii, uprzejmie informujemy, że:

1. Pan Rafał Drobnik pełni funkcję reprezentanta grupy w postępowaniu, w którym pełnomocnikami procesowymi są prawnicy z kancelarii "Drzewiecki, Tomaszek  i Wspólnicy" sp. k. Do sprawowania tej funkcji został wybrany w trakcie spotkań osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwu w Warszawie i w Katowicach, na nadto wszystkie osoby, które dotychczas przystąpiły do grupy, potwierdziły wybór reprezentanta oświadczeniami na piśmie.

2. Nie jest prawdą – na co wskazuje pan Janusz Ślęzak w powołanej wyżej korespondencji e-mailowej – jakoby przedstawiciele naszej kancelarii  udzielali panu Ślęzakowi (lub jakakolwiek innej osobie) odmiennych informacji co do wyboru reprezentanta grupy niż informacje wskazane powyżej.

Z niepokojem odnotowujemy próbę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania grupowego prowadzonego przez naszą kancelarią, podjętą przez reprezentanta innej grupy sformowanej w celu wniesienia pozwu grupowego w sprawie analogicznych roszczeń. Całkowicie odcinamy się też od takiego sposobu prezentowania przez podmioty zainteresowane w sprawie warunków przystąpienia do formujących się grup. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna i oparta na faktach, nie zaś na insynuacjach, ocena warunków uczestnictwa w formujących się w celu wniesienia pozwu grupach pozwoli osobom pokrzywdzonym przez spółkę Amber Gold podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, co do ewentualnego uczestnictwa w którejś z „konkurencyjnych” grup. 

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz z zespołem Kancelarii DTW

__________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat nr 3

17 października 2014 r.

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO GRUPY POWÓDZTWA PRZECIW SKARBOWI PAŃSTWA

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadal licznie napływającymi zgłoszeniami do powództwa grupowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku z działalnością spółki Amber Gold – kancelaria DTW, w porozumieniu ze stowarzyszeniem „Pokrzywdzeni Wierzyciel Amber Gold“ – zdecydowała o przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 roku.

Po 21 listopada 2014 roku, zapisanie się do grupy będzie niemożliwe aż do czasu złożenia pozwu w sądzie. Jednak po złożeniu pozwu, kwota pierwszej części wynagrodzenia płatnego na rzecz kancelarii DTW, będzie wyższa niż do 21 listopada 2014 r. i wynosić będzie 922,50 zł (zamiast obecnych 615 zł), czyli przystąpienie do grupy, będzie się wiązać z koniecznością zapłaty łącznie 1 414,50 zł (492 zł opłaty administracyjnej i 922,50 zł, tytułem pierwszej części wynagrodzenia Kancelarii).

Jednocześnie informujemy, że:

1)   dokumenty do weryfikacji do Kancelarii przesłało 120 osób, 

2)   pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty 101 osób, do których zostały już wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy (w przypadku pozostałych osób, które przesłały dokumenty, wystąpiły pewne braki, które sukcesywnie eliminujemy).

Niestety, w dalszym ciągu, jeszcze nie wszystkie osoby, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane – przesłały podpisane dokumenty (umowę o świadczenie usług prawnych i oświadczenie o przystąpieniu do grupy), oraz nie wszystkie też, dokonały wpłaty kwoty 492 zł na rachunek Kancelarii.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu, o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy Kancelarii.

Przypominamy także, że zgodnie z przyjętą procedurą, wpłata powyższej kwoty powinna być dokonana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez osobę przystępującą do grupy umowy o świadczenie usług prawnych, natomiast umowa podpisana przez Kancelarię DTW zostanie odesłana po zaksięgowaniu wpłaty kwoty 492 zł na rachunku bankowym Kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Informuję także, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi już 16 150 000 zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wplata na poczet opłaty od pozwu (100 000 zł na całą grupę), wyniesie ok. 0,62% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli, na przykład, w przypadku roszczenia w kwocie 50 000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to ok. 310 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem już całkowicie oficjalnie potwierdzić, że do grupy przystąpiło ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz zespołem Kancelarii DTW

_____________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2

10 października 2014 r.

 

GRUPA POWÓDZTWA BLISKA UKONSTYTUOWANIA SIĘ

 

Szanowni Państwo,

W związku z przypadającym za tydzień (to znaczy 17 października 2014 roku), końcowym terminem przyjmowania zapisów do powództwa grupowego przeciwko Amber Gold, informujemy, że:

1)   zainteresowanie powództwem wyraziło już ponad 100 osób, ale część deklarujących, nie przesłała nam jeszcze skanów swoich dokumentów depozytowych z Amber Gold, a niektórzy spośród Państwa, przesłali je nam dopiero w ciągu ostatnich trzech dni, więc są one jeszcze w trakcie weryfikacji;

2)   na ten moment, pozytywnie zweryfikowaliśmy już dokumenty 82 osób,do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Pewna część spośród powyższych osób, nie dopełniła jeszcze formalności polegającej na podpisaniu przesłanych dokumentów oraz wpłacie kwoty 492 zł na rachunek kancelarii;

3)   zgłoszenie nadal spływają, co – zważywszy na dotychczasowe tempo przyrostu ich liczby – pozwala optymistycznie zakładać, że w przyszłym tygodniu liczba osób, do których wyślemy dokumenty do podpisu, wyraźnie przekroczy 100

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali już dokumenty  do podpisu – o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie do Kancelarii, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na wskazany rachunek bankowy Kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, w praktyce gwarantuje, iż liczba członków grupy na pewno przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Jednocześnie informuję, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi w tej chwili 11 mln zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wplata na poczet opłaty od pozwu (100 000 zł na całą grupę), wyniesie 0,9% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50 tys. zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to 450 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą jeszcze zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl i nieczekanie ze zgłoszeniem na ostatnią chwilę.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk

Adwokat

wraz zespołem Kancelarii DTW

_____________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 1

30 września 2014 r.

 

USZCZEGÓŁOWIENIE ZASAD I TERMINÓW ROZLICZANIA

 

Informujemy, że celem uszczegółowienia zasad i terminów rozliczania ew. nadpłat na poczet opłat sądowych wnoszonych przez członków Grupy, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber Gold, kancelaria DTW zgodziła się wprowadzić do wzoru Umowy oświadczenie usług prawnych z członkami Grupy, zmianę w § 6 ust. 9, dot. tej kwestii.

Obecny zapis precyzuje, że w przypadku tych członków Grupy, którzy przystąpią do niej przed złożeniem pozwu rozliczenia ew. nadpłat z tytułu wpłat na poczet opłaty sądowej nastąpi 14 dni po złożeniu pozwu. Mamy nadzieję, że powyższa zmiana pozwoli osobom wahającym się jeszcze na szybkie przystąpienie go grupy.

Osobom, który podpisały już Umowy o świadczenie usług prawnych, kancelaria DTW prześle do podpisania projekt aneksu. Dzięki temu wszyscy członkowie Grupy będą mieli umowy w tym samym brzmieniu. Przepraszamy za niedogodność związana z koniecznością podpisania aneksu.

Aktualnie uzgodniony pomiędzy Stowarzyszeniem a Kancelarią wzór umowy jest do pobrania tu , zaś aneks dla członków Grupy, którzy podpisali umowy w pierwotnym brzmieniu tu.

 

Adw. Tomasz Ludwik Krawczyk
oraz
Zespół Kancelarii DTW

 

Kancelaria DTW

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

pozewgrupowyambergold.dt.com.pl

(+48 22) 840 95 00