Syndyk masy upadłości po Amber Gold

Pan Józef Dębiński

Biuro Syndyka ul. Stągiewna 11, 80-750 Gdańsk. 

Tel kontaktowy: (58) 881 525 479

Adres poczty elektronicznej: biuro@ambergold. com.pl.

Adres strony AG w upadłości: http://www.ambergold.com.pl/